Letöltések

Cím
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
2013. évi Költségvetési Törvény (2012. évi CCIV. tv.) 2013. október 1-től hatályos változat (W-iskolákat, óvodákat érintő részek)
2013. évi Költségvetési Törvény (2012. évi CCIV. tv.) 2013. szeptember 28-ig hatályos változat (W-iskolákat, óvodákat érintő részek)
2014. évi Költségvetési Törvény (2013. évi CCXXX. tv) (W-iskolákat, óvodákat érintő részek)
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
3/2002. (II. 8.) SzCsM-Eüm. egy. rend. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
4/2013. (I. 11.) EMMI rend. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
423/2012. (XII. 29.) Korm. r. a felsőoktatási felvételi eljárásról
47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
483/2013. (XII. 17.) Korm. r. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
501/2013. (XII. 29.) Korm. r. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
A Waldorf-iskolaalapítás feltételei
A Waldorf-óvodaalapítás feltételei
Adatlap névhasználati kérelemhez
Alapszabály
Állásfoglalás érettségi díjmentességéről
Az iskolaalapítás feltételeinek kiegészítő szabályai a 2016. november 19-től 2018. február 16-ig tartó átmeneti időszakban
Iskola-/ óvodapszichológus állásfoglalás
Képviselő helyettesítési meghatalmazás
Képviselői meghatalmazás - fenntartó
Képviselői meghatalmazás - iskola
Képviselői meghatalmazás - képzés
Képviselői meghatalmazás - óvoda
Képviselői meghatalmazás - társszervezet
Képviselői meghatalmazás - többcélú intézmény (óvoda+iskola)
Kérdéssor névhasználati kérelemhez
Közösségi szolgáltat állásfoglalás
Mi a Waldorf-óvoda?
Mi a Waldorf?
Minőséggondozási kérdéssor
Névvédelmi szabályzat
Nyári Akadémia - Jelentkezési lap 2017
Nyári Akadémia - Meghívó 2017
Rudolf Steiner: A szociális kérdés lényege
Tagfelvételi kérelem és tagdíjvállalás
Tanulófelvétel, iskolaképviselő választás, fenntartói jogok állásfoglalás
Waldorf Óvodapedagógiai Program
Waldorf-kerettanterv
WOP dajka állásfoglalás
WOP konyha állásfoglalás