Szervezeti egységek

Az alábbiakban felsoroljuk a Magyar Waldorf Szövetség különböző szervezeti egységeit és azok rendszeresen megrendezésre kerülő eseményeit. Az egyes várható rendezvények időpontjait, helyszínüket és egyéb szükséges információkat az eseménynaptárban találják.

KÖZGYŰLÉS: A Szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amit a tagok mandátummal felruházott képviselői alkotnak. A közgyűlések nyilvánosak, azokon a Szövetség elnökségénél tett előzetes bejelentkezés után megfigyelőként bárki részt vehet. (A közgyűlés indokolt határozatával zárt ülést rendelhet el.)

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK: Az Elnökség ügyintéző és képviseleti szerve a hét tagból álló elnökség, amely szervezi és koordinálja a Szövetség működését. Az elnökség általában két hetente (de legalább havonta egyszer) ülésezik, az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon előzetes bejelentkezést követően bárki részt vehet. (Az elnökség indokolt határozatával zárt ülést rendelhet el.)

ISKOLÁK GYŰLÉSE: Az Iskolák Gyűlését a tag iskolák mandátummal rendelkező képviselői alkotják. Az Iskolák Gyűlése a tanév során havonta ülésezik.

ÓVODÁK GYŰLÉSE: Az Óvodák Gyűlését a tag óvodák mandátummal rendelkező képviselői alkotják. Az Óvodák Gyűlése szükség szerint ülésezik.

FENNTARTÓK KOLLÉGIUMA: Az Fenntartók Kollégiumát a tag fenntartók mandátummal rendelkező képviselői alkotják. A Fenntartók Kollégiuma szükség szerint ülésezik.

A fenntartók jellemzően civil szervezetek, tehát alapítványok és egyesületek, amelyeket a waldorf pedagógia iránt érdeklődő szülők és pedagógusok részvételével hoznak létre. A fenntartók felelősek a waldorf oktatási intézményeik törvényes  működéséért, a működés anyagi és személyi feltételeinek megteremtésért, igénylik az állami normativ támogatásokat, pályázhatnak külső források elnyerésére és adományokat is gyűjthetnek céljaik elérése érdekében.

KÉPZÉSEK KOLLÉGIUMA: A Képzések Kollégiumát a tag képzések mandátummal rendelkező képviselői alkotják. A Képzések Kollégiuma szükség szerint ülésezik.

TANÁCSADÓ KÖR: A Tanácsadó Kör a magyarországi Waldorf-mozgalom egészéért viselt szellemi felelősség fóruma. Üléseit előre meghatározott rendben tartja.