Elnökség

A Magyar Waldorf Szövetség képviseleti szerve a hét tagból álló Elnökség, amely szervezi és koordinálja a Szövetség működését.

 

Elnökségi tagok:

Marosváry Péter (elnök)
Iskolák Gyűlése képviselő
A Fészek Általános Iskola, Gimnázium és AMI osztálytanítója

Ásmány Kata
Fenntartók Kollégiuma képviselő
A Székesfehérvári Waldorf Egyesület elnöke

Kabai Eszter
Óvodák Gyűlése képviselő
Napkeleti Kör Waldorf Óvoda intézményvezetője

Mészáros Anikó
Fenntartók Kollégiuma képviselő
A Csillagberek Waldorf Alapítvány elnöke

Sósné Pintye Mária
Képzések Kollégiuma képviselő
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Waldorf szakirányú továbbképzés szakmai vezetője

Szalainé Kiss Lilla
Óvodák Gyűlése képviselő
A szombathelyPerintparti Szó-fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda óvodapedagógusa

Zubornyák Attila
Iskolák Gyűlése képviselő
Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI Bothmer szaktanára, napközis nevelője

 

Az elnökségi tagokat a szervezeti egységek (Iskolák Gyűlése, Óvodák Gyűlése, Fenntartói Kollégium, Képzések Kollégiuma) választják meg tagjaik közül.

Az Elnökség fontosabb feladatai

  • koordinálja a Szövetség működését,
  • ellátja a Szövetség képviseletét,
  • felügyeli az Iroda működését,
  • előkészíti a taggyűlések összehívását, elősegíti munkáját, működését,
  • végzi az érdekképviselettel összefüggő feladatokat,
  • elvégzi a taggyűlés által reá rótt feladatokat,
  • elkészíti és a taggyűlésnek benyújtja a Szövetség éves költségvetését, beszerzi a véleményezésre jogosult szervezeti egységek véleményét,
  • elkészíti és a taggyűlésnek benyújtja a Szövetség éves beszámolóját, és a közhasznúsági mellékletet,
  • dönt a hazai szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekben tagság létesítéséről illetve megszüntetéséről,
  • mandátummal felruházott képviselőket küld hazai és nemzetközi szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekbe,
  • ellátja mindazon tevékenységeket, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Alapszabály a Szövetség más szervezeti egységének hatáskörébe nem utal.
  • feladatainak ellátása érdekében irodát működtet, amelynek meghatározza feladatait és felügyeli tevékenységét.

  Az Elnökség tagjai maguk közül Elnököt választanak.

  Az Elnök legfontosabb feladatai

   • az Elnökség tevékenységének koordinálása,
   • döntés és intézkedés az elnökségi ülések közötti időszakban az Elnökséghatáskörébe tartozó ügyekben,
   • a taggyűlés, az Elnökség, az Iskolák Gyűlése, az Óvodák Gyűlése és a Fenntartói Kollégium által meghozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
   • az elnökségi ülések összehívása,
   • az Elnökség döntése alapján a munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség alkalmazottai felett,
   • a Szövetség képviseletének ellátása. 

   Az Elnökség igény szerint, de általában kéthetente ülésezik. Az ülések - ettől eltérő eseti rendelkezés hiányában - nyilvánosak, azokon előzetes bejelentkezést követően bárki részt vehet.