Felügyelő Bizottság

A Magyar Waldorf Szövetség felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, mely három tagból áll.

Feladata

  • ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását,
  • részt vehet tanácskozási és javaslattételi joggal az Elnökség ülésein,
  • kezdeményezi a taggyűlés összehívását, ha tudomást szerez arról, hogy - a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.