Fenntartók Kollégiuma

A Fenntartói Kollégium a Waldorf-intézményeket fenntartó szervezetek együttműködésének színtere. A Kollégium munkájában részt vesznek az intézmények gazdasági vezetői is.

A Fenntartói Kollégiumot a rendes tagsággal rendelkező Waldorf intézményt fenntartó szervezetek képviselői alkotják.

A Fenntartói Kollégium hatásköre

  • meghatározza a tagdíjfizetés elveit a fenntartók vonatkozásában,
  • véleményezési és javaslattételi jogkört gyakorol a fenntartókat érintő kérdésekben, ideértve Iskolák Gyűlése és az Óvodák Gyűlése valamennyi olyan döntését és javaslatát, amely a fenntartókat bármely vonatkozásban érinti, a névhasználattal kapcsolatos kérdésben, a Szövetség költségvetésénél, a Szövetség egészét érintő valamennyi ügyben.