Iroda

A Magyar Waldorf Szövetség napi működésével kapcsolatos adminisztrációs, jogi, gazdasági feladatok ellátásáról, valamint a tagszervezetekkel és más szervezetekkel való kapcsolattartásról az Iroda gondoskodik. Az Iroda élén az Ügyvezető áll.

Az Iroda feladatai

  • kapcsolattartás a minisztériumokkal, kormányhivatallal és más hatóságokkal, szervezetekkel
  • a Taggyűlés, az Elnökség, az Iskolák Gyűlése (IGY), az Óvodák Gyűlése (OGY), a Fenntartói Kollégium (FK), a Képzések Kollégiuma (KK), a Tanácsadó kör (TK), a Felügyelő Bizottság (FB) valamint az IGY és az OGY Névhasználati Testületei munkájának támogatása, találkozóik előkészítése, összehívása, szervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése, archiválása, az ott meghatározott feladatok véghezvitele
  • alapszabály és más szervezetei dokumentumok változásainak előkészítése
  • tagfelvétel, képviselői nyilvántartások, intézményi adatbázisok vezetése
  • új Waldorf-intézmények, kezdeményezések tájékoztatása, alapításuk segítése
  • új intézmények névhasználati vizsgálatainak és meglévő intézmények felülvizsgálatainak adminisztrálása, szervezése, az IGY és az IGY Névhasználati Testületeivel együttműködve a folyamatok fejlesztésében való részvétel, engedélyek kiadása, szerződések megkötése
  • panaszos ügyek kezelése
  • külföldi találkozókon, konferenciákra való utazások szervezése
  • rendszeres tájékoztatás nyújtása a magyarországi Waldorf-mozgalom helyzetéről
  • külföldi szervezetek képviselőinek fogadása
  • a Waldorf Ház fenntartásból adódó feladatok ellátása: pl.: engedélyeztetés, adatszolgáltatás, ellenőrzések lefolytatása
  • helyi és nemzetközi információk, hírek, mozgalmon belüli és kívüli áramoltatása
  • weboldal, facebook oldal, levelező listák működtetése, folyamatos frissítése
  • beszámolók készítése
  • „ügyfélszolgálat” működtetése, telefonos és e-mailben történő tájékoztatás
  • a Szövetség és a Waldorf Ház közös irodájának fenntartása
  • a Szövetség költségvetésének tervezése, megvalósulásának ellenőrzése, cash flow management
  • kiadások és bevételek pl. tagdíjfizetések menedzselése
  • beszámolók, jelentések, adatszolgáltatási kötelezettségek készítése
  • pályázati lehetőségek keresése, pályázatok írása
  • futó projektek, pályázatok ügyintézése, végigvitele, jelentések készítése
  • beérkező ügyek, panaszok kezelése, továbbítása a megfelelő fórumokra
  • napi ügyvitel feladatok intézése, dokumentálása, archiválása
  • szerződések kötése, módosítása
  • gondoskodás karbantartásokról, beszerzésekről
  • munkáltatói feladatok, ellenőrzés