Taggyűlés

A Magyar Waldorf Szövetség legfőbb szerve a Taggyűlés, amelyet a rendes tagok mandátummal felruházott képviselői alkotnak.

A Szövetség rendes tagjai lehetnek:

  • Waldorf-óvodák
  • Waldorf-iskolák
  • Waldorf-képések
  • Waldorf-intézmények fenntartói
  • Társszervezetek

A Taggyűlés ülései - ettől eltérő eseti rendelkezés hiányában - nyilvánosak, azokon a Szövetség képviselőinél tett előzetes bejelentkezés után megfigyelőként bárki részt vehet.

A Szövetség a Taggyűlést legalább évente egy alkalommal hívja össze. A Taggyűlésen kerülnek megvitatásra és megszavazásra az egész Waldorf-mozgalmat és magát a Szövetséget, mint egyesületet érintő kérdések.

A Taggyűlés dönt kizárólagosan:

  • az alapszabály módosításáról
  • az éves költségvetésről, a tagdíjakról
  • a névvédelmi szabályzatról
  • az éves beszámoló elfogadásáról
  • a tagfelvételekről