Tanácsadó Kör

A Tanácsadó Kör a magyarországi Waldorf-mozgalom egészéért viselt szellemi felelősség fóruma.

A Tanácsadó Kör tagjai

  • a magyarországi Waldorf-képzések képviselői,
  • a taggyűlés által delegált három képviselő,
  • az Elnökség által delegált képviselők,
  • a Tanácsadó Kör felhatalmazásával rendelkező tanácsadó pedagógusok,
  • a Tanácsadó Kör által felkért személyek.

  A Tanácsadó Kör kiemelt tevékenységei: a Waldorf-pedagógia művelésével, érték- és minőségvédelmével, a Rudolf Steiner és Waldorf nevek használatának lehetőségeivel és az intézmények működésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalások megfogalmazása, határozati javaslatok tétele, kritériumrendszerek megalkotása és közzététele.