A Magyar Waldorf Szövetségről

A Magyar Waldorf Szövetség közhasznú egyesület 1997-ben alakult, az akkor működő Waldorf-intézmények és fenntartó civil szervezeteik kezdeményezésére.

Az iskolák, óvodák, képzések és fenntartóik egyre több országos súlyú feladattal szembesültek (érdekképviselet, értékvédelem, szakmai együttműködés, nemzetközi kapcsolatok, stb.) amiket helyi szinten nem lehetett megoldani.

Napjainkra a Szövetség tevékenységi köre igen széleskörűvé vált, és az egész magyarországi Waldorf-mozgalom ügyeit felöleli. A tagok száma is dinamikus növekedést mutat, jelenleg 121 tagszervezetünk van. A feladatok és a tagok számának növekedésével belső strukturális átalakulások is együtt jártak.

Első szervezeti átalakulásunk a 2004/2005 tanévben történt, aminek következtében egy szakmai szolgáltató intézet létrehozásáról döntött a taggyűlés, és 2008-ban létrehozta a Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézetet.

A második átalakulási folyamat a 2010/2011 tanévben zajlott, aminek eredményeképpen az eddigieknél jelentősebb szerepet kapott az intézmények együttműködése a döntések terén, hangsúlyosabbá vált a közösen hordozott felelősség.