Nemzetközi Waldorf mozgalom

 
A Waldorf-pedagógia 1919 óta gyakorolt reformpedagógia, megalapítója Rudolf Steiner.
 
Az első Waldorf-iskolát Stuttgartban (Németország) nyitották meg, a Waldorf-Astoria cigerettagyár munkásainak gyermekei számára. A világ legnagyobb alternatív iskolai hálózatának részeként ma a lakott kontinensek 60 országában, több mint 1000 iskola (óvodákkal és gyógypedagógiai intézményekkel együtt több mint 3000 intézmény) és több mint 100 tanárképző intézmény működik.
 
- A világ Waldorf-iskoláinak listája
 
- A világ Waldorf-óvodáinak listája
 
Több európai országban (Norvégia, Finnország, Svédország, Svájc bizonyos részei) a 12. év végén kiadott Waldorf-diploma megfelel az állami érettségi, ill. számos helyen a felsőoktatási felvételi követelményeknek is.
 
A világ számos országában sok évtizedes tapasztalat gyűlt össze a volt Waldorf-diákok továbbtanulásával és a munkaerőpiacon való beválásával kapcsolatban:
- A továbbtanulással kapcsolatban jellemző, hogy a középiskolát végzett diákok átlagánál tudatosabban képesek kiválasztani a habitusuknak, ill. szakmai céljaiknak megfelelő szakirányt és intézménytípust, és hogy ezekbe az intézményekbe magas százalékban felvételt is nyernek.
 
- A Waldorf-iskolákban végzett diákok munkához való hozzáállásuk, kitartásuk, kreativitásuk, magabiztosságuk, sokoldalú képességek és készségek (az alapkészségek mellett jellemzően többféle tudományágra való nyitottság, művészeti és mozgáskultúra, szociális készségek, team munka képessége és igénye stb.) miatt különleges szereplői a munkaerőpiacnak.